Showing all 11 results

130 de capete care cuprind pe scurt toată învățătura Scripturilor de Dumnezeu insuflate

45.00lei

Călăuza. Îndrumar hristologic

60.00lei

Corespondența cu Sfântul Nicodim de la Tismana, Mitropolitul Antim al Ungrovlahiei, Monahul Ciprian, viitor mitropolit al Kievului şi al întregii Rusii

10.00lei

Despre feciorie

50.00lei

Despre lucrarea virtuților și lupta împotriva patimilor Către Agathie monahul

25.00lei

Despre pocăinţă şi spovedanie

13.00lei

Nunta de taină a sufletului. Tîlcuire la Cîntarea Cîntărilor

15.00lei

Omilii la Parabola despre săracul Lazăr şi bogatul nemilostiv

12.00lei

THEOTOKARION. Rugăciuni în versuri închinate Maicii Domnului

40.00lei

Tîlcuire la Apocalipsă

20.00lei

Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon

70.00lei
SUS
© 2017 OrtodoxShop.com