Învățături din Evanghelie pentru omul modern. Tâlcuiri la Evanghelia după Marcu – vol. 2

in stoc

20.00lei

Prezentarea cărții

Cartea de faţă reprezintă un fenomen unic şi inestimabil în literatura ortodoxă a secolului XX: un sfânt al vre­murilor moderne, cu experienţa unui război mondial, a închisorilor şi prigoanelor, ia una dintre Evanghelii şi o explică de la un cap la altul folosind limbajul şi noţiunile omului contemporan, făcându‑i acestuia mai accesibil decât oricând cu­vân­tul lui Dumnezeu. Scrisă cu rar talent literar, plină de numeroase exemplificări şi istorii din viață, această lucrare monumentală, fără egal în ultima sută de ani, se citeşte pe nerăsuflate: frumuseţea stilului, limpezimea expunerii, bogăţia cunoaşterii duhovniceşti pe care o aduce se împletesc într‑una dintre cele mai ziditoare lecturi care pot fi recomandate creş­tinilor vremii noastre.

• Cum să ne rugăm în aşa fel încât Domnul să ne audă • Cum să cultivăm în noi iubirea de Dumnezeu • Despre judecata lui Dumnezeu şi îndelunga Lui răbdare • Despre rugăciune şi încrederea în voia lui Dumnezeu • Urmările păcatului în viaţa omului • Despre lepădarea de Hristos, despre smerenie şi pocăinţă • Urmările înăbuşirii glasului conştiinţei. Pilda răbdării lui Hristos • Puterea nădejdii creştine

Cantitate